De afgelopen tijd heb ik mij bezig gehouden met een nieuwe opleiding.De opleiding sportpedicure heb ik ook weer positief mogen afronden en mag ik mezelf een gecertificeerd sportpedicure noemen. Als gekwalifieerd pedicure kan ik specifieke klachten behandelen en advies geven. Deze opleiding heb ik afgerond met een EHBO cursus, dus ik ben weer helemaal up to date.

In de opleiding werd oa gesproken over sportschoenen en schoenkennis, veterstriktechnieken, massagetechnieken, ;algemene anatomie, nagel-en huidproblemen en medical taping.

Sporters met voetklachten leveren over het algemeen minder prestaties dus zijn gebaat bij het verhelpen daarvan. Door het dragen van verkeerd schoeisel of door het te lang dragen daarvan komen veel problemen voor. Elke sport heeft zijn sportspecifieke problemen.

Een sporter met voetproblemen wil natuurlijk direct van zijn problemen af dat hoeft er dan niet mooi uit te zien, soms is daar even een tussenoplossing voor nodig, zodat de sporter meteen weer aan de slag kan.

Taken van de sportpedicure:

 • Het behandelen van nagel-en huidaandoeningen
 • Het behandelen van (sport gerelateerde) kloven (ook preventief)
 • Het behandelen van eeltplekken (waarbij een functioneel laagje eelt moet achterblijven)
 • Het toepassen van (preventieve) massagetechnieken
 • Het toepassen van (overbruggende/tijdelijke) vilttechnieken
 • Het intapen van sport specifieke blessures aan de onderste extremiteiten
 • Het aanleggen van een fix-verband
 • Het (preventief) behandelen van blaren (zoals wandelwol)
 • Het verstrekken van een vakkundig en gedegen advies met betrekking tot:
 • Het onderhouden van huid en nagels
 • de sportschoenen
 • overreaching
 • belasting en belastbaarheid